Styremøter

               Referat fra styremøte i Ålesund Soroptimistklubb 17.11.20

                                            Møtet avholdes på teams

Tilstede: Ingebjørg Erdal, Kristin Ness, Hilde Grytting og Anja Sanden

Avbud: Grete Sandvik

 

Sak 1. Julemøte Holmskjærsvika 8. desember

Holmskjærsvika er leid tirsdag 8. desember for juleavslutning. Denne datoen ble satt opp på grunn av at lokalene ikke var ledig 1. desember. Det blir besluttet å avbestille lokalene på bakgrunn av koronasituasjonen. I stedet vil det være en samling ved vanndammene på Aksla som i sommer. Styret vil møte opp en halv time før for å tenne lys og lage til julegløgg og twist.

Vi tar alle med en gevinst hver til loddtrekning. Pengene går til Moldovaprosjektet

Vi bestiller Holmskjærvika til møte i januar. På møtet i januar blir det ikke matservering, bare kaffe og te på grunn av Covid- 19.

Yrkesforedrag Grete Sandvig og vi jobber med Handbok for klubben

 

Sak 2. Handlingsplan for 2021

Ingebjørg jobber med en handlingsplan for 2021.

Hovedfokuset i planen vil være å ta vare på medlemmene som allerede er innmeldt.

Viktige moment her vil være:

  • Fadderordning
  • Kaffepauser på møte
  • Invitere hverandre på tur, spesielt de som er ute i permisjon

Rekrutteringsarbeid er også viktig, men det er vanskelig og kanskje lite gunstig å ha fokus på nyrekruttering i den situasjonen vi er i nå.  

 

Sak 3. Ekstensjon

Alle medlemmene må tenke på hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer

Sak 4. Prosjekter

Det ble drøftet om vi skulle sette i gang prosjekter i 2021. Det ble besluttet at vårparten blir for travel med R & L møte, men at starter med prosjekt til neste høst.

Kristin forteller om teatherforestillingen «Valgt det» (har hatt teatherforestillingen en gang tidligere på NTNU) som ble veldig krevende. Og foreslår at vi går for mentorprosjektet som var veldig kjekt og givende for både medlemmene og de som deltok.  Styre satser på at vi starter med mentorprosjektet høsten 2021.

Venneprosjektet blir vurdert til høsten.

 

Sak 5. Moldovaprosjektet

Det ble besluttet i sak 1 å ha loddtrekning på julemøte til inntekt for Moldova.

Vi starter også å ta imot bestilling på lilla sløyfer på julemøte.

 

Sak 6. Utdanningsfondet

Vi starter med lodd til utdanningsfondet i januar, 50 kr loddet.

 

Sak 7. Vold i nære relasjoner

Union styre ønsker at vi sender brev til kommunene for å høre hvordan de jobber med vold i nære relasjoner.  Union styre ønsker at vi kommer i en dialog med kommunene som ikke har en handlingsplan rundt denne problematikken.

Hilde vil utfra en utarbeidet brevmal sende til noen representanter som har ansvar denne type arbeid i kommunen.

 

Nytt styremøte januar 2021.

Referent

Anja Sanden