Ålesund Soroptimistklubb

                                                                                                                                                                      

                    


  

Ålesund Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen knyttet til Soroptimist International, SI.  Dette er en verdensomspennende organisasjon for yrkesaktive kvinner der vennskap på tvers av landegrensene er en grunnleggende verdi : A Global Voice for Women 

Soroptimist International ble etablert i 1921 og er verdens største serviceorganisasjon for yrkeskvinner, med rundt 90 000 medlemmer fordelt på 3000 klubber i 125 land.

I Norge er det 65 klubber med 1850 medlemmer.

Soroptimist - hva betyr det? Ordet "soroptimist" kommer av de latinske ordene "soror" og "optima" og kan noe fritt oversettes til "best for kvinner".

Du finner mer informasjon om vår organisasjon på følgende linker :

  Europaføderasjonen 

 

Og er du interessert i å finne ut hva Ålesund Soroptimistklubb driver med, så ta en tur på sidene våre.  Ønsker du mer informasjon, kan du også ta kontakt med oss på e-mail :  aalesund@soroptimistnorway.no

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima