Velkommen til Ålesund Soroptimistklubb

Aalesund 19_04_2012 014 (4)            Aalesund 19_04_2012 014

 

Ålesund Soroptimistklubb er gjennom Norgesunionen knyttet til Soroptimist International, SI.  Dette er en verdensomspennende organisasjon for yrkesaktive kvinner der vennskap på tvers av landegrensene er en grunnleggende verdi : A Global Voice for Women 

Organisasjonen ble etablert i 1921 og har medlemmer i 125 land.  I Norge er det 63 klubber med 1800 medlemmer.

Soroptimist - hva betyr det? Ordet "soroptimist" kommer av de latinske ordene "soror" og "optima" og kan noe fritt oversettes til "best for kvinner".

Du finner mer informasjon om vår organisasjon på følgende linker :

 http://www.soroptimistnorway.no

 Europaføderasjonen 

Soroptimist International, SI 

Og er du interessert i å finne ut hva Ålesund Soroptimistklubb driver med, så ta en tur på sidene våre.  Ønsker du mer informasjon, kan du også ta kontakt med oss på e-mail :  aalesund@soroptimistnorway.no

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima