Hva skjer?

Møte 4. mai 2021   kl. 1900 på Teams

HUSK avbud må meldes til Anja innen kl. 1200 mandag 3. mai på mail eller telefon

 

Program:

1) Velkommen v/ Ingebjørg

2) Birgitte har innlegg om Moldovaprosjektet sammen med Janna som vil fortelle om det å vokse opp i Moldova

3) Synnøve F. og Anne  forteller om hvordan det har vært å sitte i unionstyre.  

4) Venneprosjektet. Vi ser en video på 7 minutter om vennskapsprosjektet laget av Romerike soroptimistklubb

Referent: Synnøve B. 

 

Det er planlagt sommermøte 8. juni i Holmeskjærsvika.  Håper at det lar seg gjennomføre.

 

 

Møter 2021 (tirsdager) :  

- 19. januar 2021  - (referent: Ragnhild) - Digitalt

- 2. februar 2021 - (referent: Anne Lise) - Digitalt

- 2. mars 2021    - (referent: ...........)  - Digitalt

- 6. april 2021     - (referent: Kari S.D.P) - Digitalt

- 4. mai 2021      - (referent: Synnøve B.) - Digitalt

- 8. juni 2021 ??  -  (referent: .........)

- 9. september 2021 - (referent:..........)