Hva skjer?

Møte:  Tirsdag 1. september 2020 kl. 1900 - Atlantica -denne gang i kafeteriaen.

Husk:  Avbud må meldes til Berit på mail eller telefon innen kl. 1200 mandag 31. august 2020 

Referent:  Helene B.  

 

Program:

1. Velkommen v/ Ingebjørg

2. Enkel servering

3. Yrkesforedrag ved Anja S.

4. Forberedelse / komiteer til R&L møtet i Ålesund 2021 - gruppearbeid