Hva skjer?

NB!! På grunn av corona-situasjonen er møtet 5. januar utsatt til 19.01.21  - men da Digitalt !!

 

Følgende møter fremover: (tirsdager)  

 

- 19. januar 2021  - (referent: Jessica) - Digitalt

- 2. februar 2021 - (referent: Ragnhild) - Digitalt

- 2. mars 2021    - (referent: Anne Lise)

- 6. april 2021     - (referent: May Gunn)

- 4. mai 2021      - (referent: Kari S.D.)

- 8. juni 2021 ??  -  (referent: Synnøve P.B)

- 9. september 2021 - (referent: Inger Johanne)