Hva gjør vi?

 En viktig del av klubbenes oppgaver er prosjektarbeid - bevisstgjøring, formidling og handling - som skal bidra til realisering av Soroptimist International (SI) sine mål for perioden 2011 - 2021 :

Soroptimist International skal arbeide for å bedre KVINNERS OG JENTERS LIV OG STATUS gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.  Målene er tuftet på FNs tusenårsmål :

1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring

2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner

3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning

4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester

5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

 

 

 

25. november er den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Dagen markerer begynnelsen på de 16 dagene for FNs årlige aktivitetskampanje mot kjønnsbasert vold.