Tillitskvinner fra 01.10.23 - 31.12.24

Styret

Elfrid Skeide                 (1/10-21 - 31/12-23)

 

May-Gunn Tornes           (1/10-21 - 31/12-23)

Kristin Løland Jacobsen   (1/10-21 - 31/12-23)

 

Synnøve Fagerhaug         (1/01-23 - 31/12-24)

Hilde Skjong Sylte           (1/01-23 - 31.12.24) 

 

Suppleanter til styret

 

 

Oddrun Nedregård      (1/10-21 - 31/12-23)

Berit Misund Dahl       (1/01-23 - 31/12-24)  

 

 

Representanter til Unionen

 

Elfrid Skeide                 (1/10-21 - 31/12-23)

Anja Iren Sanden          (1/10-21 - 31/12-23)   

 

Suppleanter til Unionen

 

Oddrun Nedregård       (1/10-21 - 31/12-23)

Eli Anne Breivik           (1/10-21 - 31/12-23)

Ingebjørg Erdal           (1/01-23 - 31/12-24)

Anne Lise Siem            (1/10-23 - 31/12-24)

 

 

Programansvarlig

Ass. programansvarlig

 

Berit Misund Dahl          (1/10-21 - 31/12-23)

Kari Blindheim               (1/01-23 - 31/12-24)

 

Revisorer

 

 

Anne Ekornes Rekdal     (1/10-21 - 31/12-23)

 

 Valgkomitè 

 

Ingebjørg Erdal              (1/10-21 - 31/12-23)

Hilde Grytting                (1/01-23 - 31/12-24)

Anja Sanden                  (1/01-23 - 31/12-24)

 

Ekstensjonskomitè

 

Eli Refsnes                   (1/10-21 - 31/12-23)

Kristin Ness                  (1/01-23 - 31/12-24)

 

 Reisekassekomitè

 

Marie Flem Sørbø             (1/10-21 - 31/12-23)

Helene Birkeland              (1/01-23 - 31/12-24)

Raghild Siem                    (1/01-23 - 31/12-24)

 

Nettansvarlig

 

Hilde Skjong Sylte             (1/01-22 - 31/12-23)

 

Informasjonsmedarbeidere

 

Synnøve P. Berge             (1/10-21 - 31/12-23)

Hilde Grytting                  (1/10-21 - 31/12-23)