Tillitskvinner 01.10.19 - 30.09.21

President Ingebjørg Erdal
Visepresident Eli Anne Breivik
Sekretær  Berit M. Dahl          (30.09.20)
Kasserer Sylvi L. Eliassen      (30.09.20)
Styremedlem

Hilde Grytting

Suppleanter til styret Shirley S. Valdal
   

Representanter til Unionen    

Ingebjørg Erdal / Elfrid Skeide
Suppleant til Unionen Anne E. Rekdal (30.09.20) / Shirley S. Valdal
   
Programansvarlig Elfrid Skeide
Ass. programansvarlig

Shirley S. Valdal

   
Revisorer

Grete Sandvig / Ragnhild Siem

Valgkomitè

 

Kristin Ness / Synnøve Fagerhaug (30.09.20) / Kristin L. Jacobsen (30.09.20) 

 

Ekstensjonsansvarlig

Eli Refsnes / Hilde S. Sylte (30.09.20)

Reisekasse-komitè

Marie F. Sørbø / Inger-Johanne Kverndokk (30.09.20) / Eli Anne Breivik (30.09.20)   

Nettansvarlig

Sylvi L. Eliassen

Informasjonsmedarbeidere Synnøve Berge / Kristin L. Jacobsen
   

 

Julemarked i Brunholmgata