Tillitskvinner 01.10.20 - 30.09.22

President Ingebjørg Erdal (30.09.21)
Visepresident Kristin Ness
Sekretær  Anja S.         
Kasserer Grete S.       
Styremedlem

Hilde Grytting (30.09.21)

Suppleanter til styret Shirley S. Valdal (30.09.21) /Eli-Anne Breivik (30.09.21)
   

Representanter til Unionen    

Ingebjørg Erdal (30.09.21) / Elfrid Skeide (30.09.21)
Suppleant til Unionen Shirley S. Valdal (30.09.21) / Sarah D.
   
Programansvarlig Elfrid Skeide (30.09.21)
Ass. programansvarlig

Shirley S. Valdal (30.09.21)

   
Revisorer

Ragnhild Siem (30.09.21) / Kristin Ness

Valgkomitè

 

Kristin Ness (30.09.21) / Kari Blindheim / Berit M. Dahl

 

Ekstensjonsansvarlig

Eli Refsnes (30.09.21) / Synnøve Berge

Reisekasse-komitè

Marie F. Sørbø (30.09.21) / Inger-Johanne Kverndokk  / Kristin L. Jacobsen

Nettansvarlig

Sylvi L. Eliassen (30.09.21)

Informasjonsmedarbeidere Synnøve Berge (30.09.21) / Kristin L. Jacobsen (30.09.21)
   

 

Julemarked i Brunholmgata