Tillitskvinner fra 01.10.21 - --- -22 /-23

Styret

Elfrid Skeide                 (1/10-21 - 31/12-23)

 

May-Gunn Tornes           (1/10-21 -  ---23)

Kristin Løland Jacobsen   (1/10-21 -  --23)

Grete Sandvig                (1/10-20 -  ---22)

Anja Iren Sanden            (1/10-20 - ---22)

 

 

Suppleanter til styret

 

 

Shirley Sotiri Valdal       (1/10-21 - ---23)

Oddrun Nedregård         (1/10-21 - ---23)  

 

 

Representanter til Unionen

 

Elfrid Skeide                 (1/10-21 - ---23)

Anja Iren Sanden          (1/10-21 - ---23)   

 

Suppleanter til Unionen

 

Shirley Sotiri Valdal       (1/10-21 - ---23)

Sarah Daragmeh           (1/10-20 - ---22)

Oddrun Nedregård         (1/10-21 - ---23)

Eli Anne Breivik             (1/10-21 - ---23)

 

 

Programansvarlig

Ass. programansvarlig

 

Berit Misund Dahl          (1/10-21 - ----23)

Jessica Axelsson            (1/10-20 - ---22)

 

Revisorer

 

 

Anne Ekornes Rekdal     (1/10-21 - ---23)

Kristin Ness                  (1/10-20 - ---22)

 

 Valgkomitè 

 

Ingebjørg Erdal             (1/10-21 - ---23)

Kari Blindheim              (1/10-20 - ---22)

Berit Misund Dahl         (1/10-20 - ---22)

 

Ekstensjonskomitè

 

Eli Refsnes                   (1/10-21 - ---23)

Synnøve P. Berge          (1/10-20 - ---22)

 

 Reisekassekomitè

 

Marie Flem Sørbø             (1/10-21 - ---23)

Inger-Johanne Kverndokk  (1/10-20 - ---22)

Kristin Løland Jacobsen     (1/10-20 - ---22)

 

Nettansvarlig

 

Jessica Axelsson               (1/10-21 - ---23)

 

Informasjonsmedarbeidere

 

Synnøve P. Berge             (1/10-21 - ---23)

Hilde Grytting                  (1/10-21 - ---23)