Klubbens prosjekter

Herunder finner du prosjektene vår klubb jobber med nå :

Klubben har lokale prosjekt. Dette er bl.a. Mentorprogrammet, Boken kommer, Språktrening og Kunstlotteri.

I tillegg støtter vi Norgesunionen sine prosjekter: Norske soroptimisters utdanningsfond, Moldovaprosjektet og Lilla sløyfer.