Mentorprogram

 Målsetting med mentorprogrammet:

Soroptimistenes mentorprogram er arbeidslivsrettet og har som formål å veilede utenlandske kvinner med høyere utdanning og gode norskkunnskaper til å søke relevant arbeid eller komme videre i karrieren. 

                                                                            

Målgruppe som kan delta i vårt mentorprogram, er kvinner i alderen 20-45 år med bakgrunn fra ikke-nordiske land.

Mentorene er soroptimister.  Og soroptimister er kvinner som har variert erfaring fra norsk arbeids- og samfunnsliv.  Mentorene er skolert til mentorarbeid ved kursing i organisasjonens eget opplæringssystem.

Mentoring innebærer at en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes; også kalt veisøker) møtes for samtaler over en avgrenset tidsperiode. Adept formulerer et arbeidslivsrettet mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentor er samtalepartner og bruker sine erfaringer og sin kunnskap til å gi veiledning og støtte bl.a. i  jobbsøkeprosessen.