SPRÅKTRENING

 

SPRÅKTRENING

Det er fire medlemmer i Ålesunds-klubben som har tatt på seg å hjelpe utlendinger til å bli bedre i å snakke norsk og forstå hva ordene betyr. De treffes i grupper 1 til 1, kanskje til en kaffe hjemme eller de går på tur. Av og til har de også felles møte alle sammen, gjerne på en kafè hvor de for eksempel snakker om helse eller andre ting de ønsker å vite mer om.

De går tur rundt i gater og områder for at innflytterne skal bli kjent i byen de bor i. Og de diskuterer ord som er vanskelig å forstå og uttale. Problemet er ofte at de ikke har noen å snakke norsk med i det daglige og de ønsker derfor å lære mer av våre medlemmer.

Disse aktive medlemmene våre har også hatt en aktivitet hvor alle medlemmer og observatører var invitert:  Det var småbarnstreff den siste søndag hver måned kl. 1130 på kafeteriaen på Sunnmøre museum med etterfølgende besøk på Borgund Dyreklubb.