Handlingsplan

Ny strategiplan for Norgesunionen 2015-2019 ble vedtatt på Representantskapsmøte i Stavanger 30. mai 2015.

 

Satsingsområdene i perioden er :

1. Synlighet, påvirkning og kommunikasjon

2. Rekruttere nye medlemmer

3. Engasjerte medlemmer

4. Prosjektarbeid

 

Se oppdatert Handlingsplan for Ålesunds-klubben (2017-2019)