Handlingsplan

 

Satsingsområdene i perioden 2019 - 2023 :

 

1. Synlighet, påvirkning og kommunikasjon

2. Rekruttering (få inn nye medlemmer)

3. Engasjerte medlemmer

4. Prosjekter

 

Se oppdatert Handlingsplan for Ålesunds-klubben (2019-2023)