Rapport fra kunstlotterikomiteen

I 2020 mottok Ålesund Soroptimistklubb to flotte kunstbilder i gave fra Lions Club Ålesund Aksla. Denne klubben var blitt lagt ned, og gaven ble gitt med et ønske om at eventuelle inntekter fra utlodding skulle gå til gode formål valgt av Ålesund Soroptimistklubb. Det ble opprettet en komite som ville ta på seg å arrangere kunstlotteri. Inntektene av loddsalg knyttet til bildet «Uræd» av Eli Hovdenakk, ble bestemt skulle gå til Stiftelsen Casa Emanuel. Stiftelsens mor, Inger B. Harrington fra Ålesund, døde i august 2021. På 80-tallet solgte hun alt hun eide og reiste til Brasil for å arbeide blant gatebarn. I årene som fulgte adopterte hun flere av gatebarna. Hun finansierte utdanning for flere, støttet et lokalt regnskogprosjekt, et uteliggerhjem og fattige i favelaen (Rios slumkvarter). Nesten hvert år ved juletider tok hun turen til Norge for å samle inn penger til stiftelsen. Hun ble etter hvert et kjent og kjært fjes på et av de større kjøpesentrene i Ålesund, hvor hun hadde sin faste plass.

Kunstkomitéen fant at det var viktig å gi støtte til Stiftelsen – spesielt dette året – hvor Ingers plass ved kjøpesenteret var tom for første gang på veldig lenge etter at hun gikk bort i august 2021. Barna og ungdommene trenger fortsatt hjelp. I tillegg til sine adoptivbarn, har hun vært fosterfamilie for et stort antall barn og unge. Hennes hjem har gitt nærmere hundre barn oppvekstsvilkår de ellers aldri ville fått.

Barnehjemmet SOS Nova Vida har også blitt støttet, hvor 42 barn har sin bopel. Dette har vært Ingers største hjelpeprosjekt de senere årene. For 2 år siden kjøpte stiftelsen en landeiendom for å kunne flytte SOS Nova Vida og gi barna et vesentlig bedre liv. Det gjenstår arbeid og utbygging for ca. kr. 250.000,-.  Dette vil bidra til å sikre barna trygge og gode oppvekstsvilkår.

Totalt kr. 31.280,- ble samlet inn ved kunstlotteriet før jul. Dette basert på loddsalg via klubbens egne sider i sosiale media samt ved stand på kjøpesentrene. Flere medlemmer bidro som «loddselgere». Trekning ble foretatt rett over nyttår. Robin Storeide, Ålesund ble trukket som den heldige vinner av bildet.

Etter søknad om støtte til egen klubb, fikk vi «rundet av» opptil kr. 40.000,-, og dette beløpet ble overført til Stiftelsens konto.

Kunstkomiteen var i kontakt med Stiftelsens leder, Per Jan Vinje forut for loddsalget samt en journalist i lokalavisen Nytt i Uka. Det ble skrevet et innlegg om Kunstlotteriet både under og etter at lotteriet var avsluttet og trekning foretatt.   

Stiftelsens leder var overveldet over beløpet som ble overført, og svært takknemlig. De har mange «hull å tette», og må porsjonere pengene. Ifølge styreleder, vil de først og fremst gi støtte til to barn som er handikappede, og som trenger ekstra midler med hensyn til oppfølging og behandling. Det er Inger Harringtons datter, Gletclane, som i stor grad styrer «bedriften» og forvalter pengene.