Syria - Back to school

Arrangement 8. mars 2016 ! Soroptimist-stand på Ålesund storsenter og Moa kjøpesenter ! Der selger vi blant annet egne soroptimistblyanter til inntekt for dette prosjektet som støtter skolegang for syriske barn som bor utenfor flyktningleirer i Tyrkia.

SYRIA "BACK TO SCHOOL"

Tyrkia har blitt oversvømmet av flyktninger og mange av disse er barn.  En del av flyktningene har blitt plassert i flyktningleirer, men det finnes mer enn hundre tusen syriske barn som ikke har plass i disse leirene. Dette er barn som  ikke er registrert og de får derfor ikke gå på skole!

Etter avtale med den tyrkiske regjering, har UNICEF nå tatt over ansvar for utdannelsesprosjekt for disse barna.  I Nederland har soroptimistklubber allerede støttet dette prosjektet i et helt år og 73 av 100 klubber der er med. Ålesund soroptimistklubb har også bestemt seg for å støtte dette prosjektet. Barn startet ikke krigen og de har rett til utdannelse - hvis de ikke får gå på skole, har de ingen muligheter til å greie seg i livet.

I denne forbindelse hadde Ålesunds-klubben stand i julegata i Brunholmen første søndag i advent 2015.  Der solgte vi blandt annet kaker, brente mandler og kokebøker.

 

Å engasjere oss i dette prosjektet, faller inn under temaet som er felles for europeiske soroptimister "Soroptimist Invest in Education".

"Utdanning er det eneste verktøy for å utrydde og hindre vold mot kvinner" sier vår president i Europaføderasjonen Maria Elisabetta De Franciscis

 

Syria "Back to School"