Soroptima - Norgesunionens medlemsblad

Norgesunionens medlemsblad

SOROPTIMA :

I oktober 2014 tok Ålesund-klubben over redaksjons-ansvaret for Norgesunionens blad. Redaksjonen går på rundgang mellom klubbene og jobben varer i to år.  

Fra oktober 2015 gikk Soroptima over til å bli temablad.  Tema skal være innenfor organisasjonens mål. Er du interessert i å se hva bladet inneholder, finner du dette på Unionens hjemmeside - http://soroptimistnorway.no 

 

Tema for bladene fra vår redaksjon var som følger :

Desember 2015 :   Kommunikasjon

Mars 2016 :           Prosjektarbeid / utdanning og ledelse

Mai 2016  :            Prosjektarbeid / helse og miljø

September 2016 :   Konfliktløsning / Vold mot kvinner 

 

30. september 2016 var Ålesunds-klubben ferdig med sin redaksjonstoppgave og Jæren-klubben tok over redaksjons-ansvaret.